BOETTINGEROVA Plzeň

Periferie. Sídliště.
Změna.

Přicházíme s domem formy podélného kvádru, vystavěným podél Boettingerovy ulice. Figura domu zčásti kopíruje zkosení původní historické cesty a přímo navazuje také na novodobé přímočaré sídlištní uspořádání. Nový dům tak plynule uzavírá areál sokola, vzrostlé stromy a antukové hřiště do vnitrobloku, chráněného od ulice i od obchodního centra.

Významným prostorovým aspektem domu je zdvižení domu v celé ploše o polovinu patra nad okolní terén. Hlavním důvodem je, aby první podlaží mělo dostatek soukromí a zároveň, aby byla ulice v pomyslně neustálém kontaktu s obyvateli domu. Parkovací plochy jsou v celé délce domu zapuštěny o polovinu patra do země.

Zeleň. Členění.
Rozmanitost.

Zelená plocha zahrady je zásadní pro odpočinek obyvatel a také pro zasakování dešťových vod v místě jejich dopadu. Kromě vnitrobloku doplňujeme zelené plochy i v ulici do vstupních předprostor domu, zde zeleň plní zároveň i fukci vizuální bariéry mezi okny bytů a ulicí.

Dům je na společném parkingu členěn do čtyř částí, na čtyři menší bloky, na čtyři vchody. Optimálně se staví ke světovým stranám a jeho podélný trup se stává pohledově rozmanitější. První dvě části domu s pavlačovým uspořádáním umožnují prostorné příčné byty skrze celou stavební hloubku objektu s jižní fasádou do dvora. Zbývající části domu se středovou chodbou umožnují využít dvě oddělené řady bytů na východní a západní stranu objektu.

Spojení. Strohost.
Ambice.

Společné prostory se nacházejí vždy na rozhraní mezi jednotlivými částmi domů. Schodiště a výtahy jsou vždy pod střechou a mimo dosah povětrnostních vlivů, ale vždy ve venkovním nevytápěném prostředí. Tím se dům stává méně nákladným na provoz společných prostor a bonusem je přímé propojení uliční a dvorní částí domu.

Materiálově je dům v jádru strohý, obyčejný s ambicemi zapadnout do svého okolí. Nosná konstrukce z betonu a pálené cihly je standardním funkčním řešením a promítá se také na pohledové části fasády v přízemí a na pavlačích. Převládající plochy fasády definuje plechový obklad, omítka, beton, kov a keramický obklad v přízemí.

154 bytů.
Berger Bohemia a.s.
Listopad 2022.

AUTORSKÝ TÝM

Ing. arch. Jan Ret
Ing. Nikola Bindzar
Ing. arch. Michaela Černá
Ing. arch. Štěpán Štolba
Ing. arch. David Foud
Bc. Barbora Turková
Matěj Pechar